Skip to main content
Hiện không có kế hoạch Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng
Ngắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS) xảy ra để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Điện được tắt để giúp ngăn cháy rừng. Hiện không có các sự kiện Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng (PSPS).
Nhận thông báo về Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (Public Safety Power Shutoffs, PSPS)
Tại sao lại xảy ra Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (Public Safety Power Shutoffs)?
Khi cây cối và mặt đất khô và có gió lớn, việc cắt điện sẽ giúp ngăn ngừa cháy rừng.
Giữ an toàn trong khi cắt điện
Tìm hiểu các lời khuyên về an toàn trước, trong và sau khi ngắt điện.
Quý vị có máy phát điện? Quý vị đang cân nhắc mua một chiếc?
Chúng tôi có thể giúp quý vị chọn giải pháp nguồn điện dự phòng phù hợp và hướng dẫn cách sử dụng an toàn.

Các nguồn và hỗ trợ dành cho khách hàng

Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm trang mạng của quý vị

Phản hồi của quý vị có thể tạo ra sự khác biệt. Với sự giúp đỡ của quý vị, chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện trang mạng của chúng tôi. Hãy chia sẻ suy nghĩ của quý vị trong một cuộc khảo sát ngắn.

Tham gia khảo sát