Skip to main content

ศูนย์ทรัพยากรชุมชน

Community Resource Centers (CRC) ให้การสนับสนุนลูกค้าในช่วงที่ตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยสาธารณะหรือไฟดับนานกว่าปกติ

เราเปิดศูนย์ทรัพยากรชุมชนแบบเฉพาะกิจในช่วงที่เขตที่ได้รับผลกระทบจาก PSPS ดูวิดีโอเกี่ยวกับศูนย์ทรัพยากรชุมชน

คุณต้องพึ่งพาไฟฟ้าในการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยชีวิตหรือไม่ อาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติมในพื้นที่ของคุณในช่วง PSPS โปรดติดต่อศูนย์ดำรงชีวิตอิสระในพื้นที่ของคุณ

ค้นหาศูนย์ดำรงชีวิตอิสระ (ILC) ที่เข้าร่วม

ปัจจุบัน PG&E ได้ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการช่วยเหลือด้านการเดินทางสำหรับผู้พิการสำหรับบุคคลที่ต้องการ Access and Functional Needs ในการเดินทางไปยังและกลับจาก PG&E  Community Resource Center

 • Vivalon (San Francisco, Marin, Sonoma, Solano, San Joaquin, Stanislaus, Amador, Calaveras และ Tuolumne County): 415-847-1157
 • Dignity Health Connected Living (Shasta County): 530-226-3074, ต่อ 4
 • El Dorado Transit (El Dorado County): 530-642-5383,เลือกตัวเลือก 4
 • Fresno Economic Opportunities Commission (Fresno County): 1-800-325-7433

นอกจากนี้:

 • Colusa County ให้บริการรับส่งถึงบ้านสำหรับบุคคลที่มีความพิการ: 530-458-0287

 • Sierra County เป็นที่ตั้งของ 2 องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ตอบสนองความต้องการและให้บริการตามกำหนดเวลาแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ:

  • Incorporated Seniors Citizens of Sierra County (Eastern Sierra County (Eastern Sierra County):): 530-798-8555 (โทรหรือข้อความ)
  • Golden Rays Seniors Citizens (Western Sierra County): 530-993-4770

หรือคุณสามารถใช้บริการต่อไปนี้:

 • โทรไปที่หมายเลข 211 ซึ่งเป็นบริการที่รักษาข้อมูลเป็นความลับที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน เพื่อช่วยประสานงานเกี่ยวกับการการเดินทางในพื้นที่สำหรับคุณ
 • Disability Disaster Access and Resource Program สามารถให้บริการการขนส่งที่เข้าถึงได้ผ่านทางการเข้าร่วม Independent Living Centers (ILCs)
 • Google Maps จะแสดงเส้นทางการขนส่งสาธารณะไปยัง CRC

เพื่อให้ลูกค้าและชุมชนของเรามีความปลอดภัย ศูนย์ทรัพยากรทั้งหมดจึงได้จัดทำข้อควรพิจารณาในเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับCOVID-19ที่เหมาะสม ตลอดจนแนวทางของรัฐบาลกลาง มลรัฐ และเคาน์ตี

 • จะต้องทำการปิดคลุมใบหน้าในทุกพื้นที่ภายในอาคารของสถานที่ ไม่ว่าจะมีการฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตาม
 • มีการแจกอุปกรณ์เพื่อให้ลูกค้าสามารถ “หยิบไปใช้ได้ทันที” แต่ลูกค้าอาจเลือกที่จะอยู่และชาร์จอุปกรณ์ของตนภายในสถานที่ได้
 • ในกรณีที่มีความต้องการสูง การชาร์จอุปกรณ์ทางการแพทย์จะได้รับการจัดลำดับความสำคัญ
 • พื้นผิวจะได้รับการฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
 • เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน เราขอความร่วมมือจากลูกค้าไม่มาที่ศูนย์หากมีอาการเจ็บป่วยใด ๆ
หมายเหตุ: การอัปเดตข้อมูลของศูนย์ทรัพยากรชุมชนจะดำเนินการในหน้านี้และปรากฎบนแผนที่การตัดกระแสไฟฟ้าภายในไม่เกิน 15 นาทีหลังเหตุการณ์
พลังงานสำรองและอาหารทดแทน
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการใช้พลังงานสำรอง รวมถึงวิธีทดแทนมื้ออาหารที่สูญเสียไปในระหว่างที่มีเหตุการณ์ PSPS แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ โครงการการเข้าถึงและทรัพยากรเมื่อเกิดภัยพิบัติสำหรับผู้ทุพพลภาพ (Disability Disaster Access and Resources, DDAR) โครงการแจกจ่ายแบตเตอรี่แบบพกพา (Portable Battery Program, PBP) ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารจากธนาคารอาหารในพื้นที่ และอื่น ๆ
ควรจะต้องทำอย่างไร ทั้งก่อนและขณะไฟฟ้าดับ
 • มีทรัพยากรหลักอยู่ในความครอบครองแล้ว

  • ไฟฉายสำหรับใช้ในบ้าน
  • วิทยุแบบใส่แบตเตอรี่หรือใช้พลังมือหมุน
  • แบตเตอรี่หลากหลายขนาด
  • มีโทรศัพท์มือถือสำรองไว้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์บ้านได้
  • มีเงินสดและน้ำมันเต็มถัง
 • ปฏิบัติตามเคล็ดลับความปลอดภัยที่สำคัญ

  • วางแผนกรณีฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อย รวมถึงแผนสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วย
  • หลีกเลี่ยงการใช้เทียนไขขณะไฟฟ้าดับ
  • รู้วิธีเปิดประตูโรงรถหรือประตูไฟฟ้าด้วยตนเอง
  • ถอดปลั๊กหรือปิดอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้ได้
  • ตรวจสอบเพื่อนบ้านของคุณด้วย
 • ใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้งานเครื่องปั่นไฟ

  • ปฏิบัติตามคำแนะนำ
  • ทดสอบก่อนใช้งาน
  • จัดวางตำแหน่งให้ไอเสียถ่ายเทได้อย่างปลอดภัย
  • อย่าใช้เครื่องปั่นไฟแบบพกพากลางฝน
  • อย่าเก็บเชื้อเพลิงในตัวบ้าน