Skip to main content

ศูนย์ทรัพยากรชุมชน

 • การชาร์จอุปกรณ์ Wi-Fi และการสนับสนุนอื่นๆ

  เราเปิดศูนย์ทรัพยากรชุมชนแบบเฉพาะกิจในช่วงที่เขตที่ได้รับผลกระทบจาก PSPS

  • ศูนย์ทุกแห่งจัดเตรียมห้องน้ำและจุดล้างมือสำหรับผู้พิการ จุดชาร์จเครื่องมือทางการแพทย์ จุดชาร์จอุปกรณ์ Wi-Fi น้ำดื่มบรรจุขวด และขนม
  • ศูนย์ในที่ร่มยังมีเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องทำความร้อน ที่นั่ง และน้ำแข็งด้วย
  • การชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าไม่พร้อมใช้งานที่ศูนย์ ค้นหาสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า
  • หากคุณจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ CRCs ปิด โปรดดูแผนที่ว่าบริเวณใดที่มีไฟฟ้า
  • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนและการบริการ
 • มาตรการด้านความปลอดภัย COVID-19

  เพื่อให้ลูกค้าและชุมชนของเรามีความปลอดภัย ศูนย์ทรัพยากรทั้งหมดจึงได้จัดทำข้อควรพิจารณาในเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับCOVID-19ที่เหมาะสม ตลอดจนแนวทางของรัฐบาลกลาง มลรัฐ และเคาน์ตี

  • จะต้องทำการปิดคลุมใบหน้าในทุกพื้นที่ภายในอาคารของสถานที่ ไม่ว่าจะมีการฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตาม
  • มีการแจกอุปกรณ์เพื่อให้ลูกค้าสามารถ “หยิบไปใช้ได้ทันที” แต่ลูกค้าอาจเลือกที่จะอยู่และชาร์จอุปกรณ์ของตนภายในสถานที่ได้
  • ในกรณีที่มีความต้องการสูง การชาร์จอุปกรณ์ทางการแพทย์จะได้รับการจัดลำดับความสำคัญ
  • พื้นผิวจะได้รับการฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
  • เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน เราขอความร่วมมือจากลูกค้าไม่มาที่ศูนย์หากมีอาการเจ็บป่วยใด ๆ
 • การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

  คุณต้องพึ่งพาไฟฟ้าในการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยชีวิตหรือไม่ อาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติมในพื้นที่ของคุณในช่วง PSPS โปรดติดต่อศูนย์ดำรงชีวิตอิสระในพื้นที่ของคุณ

  ค้นหาศูนย์ดำรงชีวิตอิสระ (ILC) ที่เข้าร่วม

  มีความจำเป็นต้องเข้าถึงการขนส่งเพื่อเดินทางไปยัง CRC หรือไม่

  • โทรไปที่หมายเลข 211 ซึ่งเป็นบริการที่เก็บข้อมูลเป็นความลับได้ตลอด 24-7 เพื่อช่วยประสานกับเกี่ยวกับขนส่งในพื้นที่ให้กับคุณ

  • Disability Disaster Access and Resource Program สามารถให้บริการการขนส่งที่เข้าถึงได้ผ่านทางการเข้าร่วม Independent Living Centers (ILCs)

  • Google Maps จะแสดงเส้นทางการขนส่งสาธารณะไปยัง CRCs

หมายเหตุ: การอัปเดตข้อมูลของศูนย์ทรัพยากรชุมชนจะดำเนินการในหน้านี้และปรากฎบนแผนที่การตัดกระแสไฟฟ้าภายในไม่เกิน 15 นาทีหลังเหตุการณ์