Skip to main content

ขณะนี้ไม่มีกิจกรรมการปิดระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS)

การปิดระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) จะเกิดขึ้นเมื่อสภาพอากาศรุนแรง ระบบไฟฟ้าจะถูกปิดเพื่อป้องกันไฟป่า ขณะนี้ไม่มีกิจกรรมการปิดระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS)

สถานะการตัดและการกลับมาจ่ายกระแสไฟอีกครั้งสำหรับที่อยู่ของคุณ

partner-icon
ที่อยู่ของคุณ (ละเอียดที่สุด) ที่อยู่ของคุณ (ละเอียดที่สุด)
ดูรายละเอียดการดับไฟฟ้าแบบ PSPS ในปัจจุบันและอนาคต
ไม่มีแผนที่ จึงใช้ได้ดีกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า
ค้นหาที่อยู่ของคุณ
partner-icon
แผนที่การดับไฟฟ้า (ภาพรวมทั่วไป) แผนที่การดับไฟฟ้า (ภาพรวมทั่วไป)

ดูพื้นที่ทั่วไปสำหรับการดับไฟฟ้าแบบ PSPS ในปัจจุบันและอนาคต

การระงับไฟฟ้า ในปัจจุบัน
การระงับไฟฟ้า ในอนาคต

การชาร์จอุปกรณ์ Wi-Fi และการสนับสนุนอื่นๆ

PG&E เปิดศูนย์ข้อมูลชุมชนช่วงกลางวันหลายแห่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดระบบไฟฟ้า ศูนย์แต่ละแห่งให้บริการห้องน้ำและจุดล้างมือสำหรับผู้พิการ จุดชาร์จเครื่องมือทางการแพทย์ จุดชาร์จอุปกรณ์ Wi-Fi น้ำดื่มบรรจุขวด และขนม นอกจากนี้ ศูนย์ในร่มยังมีเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความร้อน ที่นั่ง และน้ำแข็งให้บริการด้วย
partner-icon
คุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ในระหว่างกระแสไฟจาก PSPS ดับ คุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ในระหว่างกระแสไฟจาก PSPS ดับ
หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักพำนักอาศัยอยู่กับผู้ทุพพลภาพ หรือต้องการความสามารถในการเข้าถึง การสนับสนุนทางการเงิน หรือภาษา PG&E มีความร่วมมือในการจัดหางานแปล อาหาร การขนส่ง และแหล่งพลังงานสำรอง
ดูแหล่งข้อมูลการสนับสนุน
partner-icon
ไม่ใช่เจ้าของบัญชี PG&E ใช่หรือไม่ ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือน ไม่ใช่เจ้าของบัญชี PG&E ใช่หรือไม่ ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือน
รับโทรศัพท์หรือข้อความ SMS จาก PG&E สำหรับที่อยู่เฉพาะในกรณีที่อาจมีการตัดกระแสไฟเพื่อช่วยป้องกันไฟป่า หมายเหตุ: เจ้าของบัญชีจะได้รับแจ้งเตือนจาก PSPS โดยอัตโนมัติ
รับการแจ้งเตือน
partner-icon
คุณมีอยู่ที่หลายที่ที่ได้รับผลกระทบจาก PSPS หรือไม่ คุณมีอยู่ที่หลายที่ที่ได้รับผลกระทบจาก PSPS หรือไม่
หากใช่ และคุณมีรหัสพินจากการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ของ PG&E ให้ป้อนรหัสลงในเครื่องมือค้นหาที่อยู่หลายรายการ
ใส่รหัสที่นี่

ขณะนี้ไม่มีเคาน์ตีใดได้รับผลกระทบ

หมายเหตุ: โดยทั่วไปแล้ว เฉพาะพื้นที่บางส่วนของเคาน์ตีเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจาก PSPS ไม่ใช่พื้นที่ทั้งหมดของเคาน์ตี

ดาวน์โหลดรายชื่อของทุกเคาน์ตี

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้คุณเตรียมพร้อม

บอกเราว่าพวกเราทำงานเป็นอย่างไรบ้าง

ข้อคิดเห็นของคุณสามารถสร้างความแตกต่างได้ เราจะสามารถพัฒนาบริการของเราต่อได้ด้วยความคิดเห็นของคุณ โปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณผ่านแบบสำรวจสั้นๆ

ทำแบบสำรวจ