Skip to main content
ขณะนี้ไม่มีกิจกรรมการปิดระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS)
การปิดระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) จะเกิดขึ้นเมื่อสภาพอากาศรุนแรง ระบบไฟฟ้าจะถูกปิดเพื่อป้องกันไฟป่า ขณะนี้ไม่มีกิจกรรมการปิดระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS)
รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการปิดระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS)
เหตุใดจึงมีการปิดระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ
เมื่อต้นไม้และพื้นดินแห้งและมีลมพัดแรง การปิดระบบไฟฟ้าจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าได้
ปลอดภัยในช่วงที่ไฟฟ้าดับ
เรียนรู้คำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งก่อน ระหว่าง และหลังไฟฟ้าดับ
มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไหม ต้องการมีไว้ใช้สักเครื่องไหม
เราสามารถช่วยคุณเลือกโซลูชันพลังงานสำรองที่เหมาะสมและสอนวิธีใช้งานอย่างปลอดภัย

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมและการสนับสนุนผู้บริโภค

บอกเราว่าพวกเราทำงานเป็นอย่างไรบ้าง

ข้อคิดเห็นของคุณสามารถสร้างความแตกต่างได้ เราจะสามารถพัฒนาบริการของเราต่อได้ด้วยความคิดเห็นของคุณ โปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณผ่านแบบสำรวจสั้นๆ

ทำแบบสำรวจ