Skip to main content

ขณะนี้ไม่มีกิจกรรมการปิดระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS)

การปิดระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) จะเกิดขึ้นเมื่อสภาพอากาศรุนแรง ระบบไฟฟ้าจะถูกปิดเพื่อป้องกันไฟป่า ขณะนี้ไม่มีกิจกรรมการปิดระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS)
รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการปิดระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS)
เหตุใดจึงมีการปิดระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ
เมื่อต้นไม้และพื้นดินแห้งและมีลมพัดแรง การปิดระบบไฟฟ้าจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าได้
ปลอดภัยในช่วงที่ไฟฟ้าดับ
เรียนรู้คำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งก่อน ระหว่าง และหลังไฟฟ้าดับ
มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไหม ต้องการมีไว้ใช้สักเครื่องไหม
เราสามารถช่วยคุณเลือกโซลูชันพลังงานสำรองที่เหมาะสมและสอนวิธีใช้งานอย่างปลอดภัย

ความช่วยเหลือด้านภาษาและบริการช่วยอำนวยความสะดวก

หากต้องการการสนับสนุนด้านการแปลในมากกว่า 240 ภาษา หรือต้องการขอให้สื่อสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่หรืออักษรเบรลล์ โปรดโทรแจ้งที่หมายเลข 1-866-743-6589
วิดีโอบรรยาย PSPS ภาษามืออเมริกัน (American Sign Language, ASL)