Skip to main content

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ

 • ਡੀਵਾਈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ, Wi-Fi ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ

  ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ PSPS ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਊਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡ੍ਰੌਪ-ਇਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।

  • ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ADA-ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ, Wi-Fi, ਬੋਤਲ-ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੇਂਦਰ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਹੀਟਿੰਗ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਭੋ
  • ਸੀਆਰਸੀ (CRC) ਦੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋ।
  • ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ
 • COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ

  ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਢੁਕਵੇਂ COVID-19 ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

  • ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਦਰੂਨੀ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਫੇਸ ਕਵਰਿੰਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਸਪਲਾਈਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਕ “ਫੜੋ ਅਤੇ ਜਾਓ” ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਗਾਹਕ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਡਾਕਟਰੀ ਡੀਵਾਈਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ-ਬਚਾਊ ਡਾਕਟਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ PSPS ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡਐਂਟ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

  ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡਐਂਟ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰਜ਼ (ILCs) ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ

  ਕੀ CRC ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

  • 211 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ  ਇੱਕ ਗੁਪਤ, 24-7 ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  • Disability Disaster Access and Resource Program ਵਿੱਚ  ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂIndependent Living Centers (ILCs) ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  • Google maps CRCs ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਅੱਪਡੇਟ ਇਸ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।