Skip to main content

ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ (PSPS) ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈI ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ (PSPS) ਦੇ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਲਈ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

partner-icon
ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੀਕ) ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੀਕ)
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ PSPS ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ; ਹੌਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਖੋਜੋ
partner-icon
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ (ਸਧਾਰਨ ਰੂਪਰੇਖਾ) ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ (ਸਧਾਰਨ ਰੂਪਰੇਖਾ)

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ PSPS ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇਖੋ।

ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੀਐਸਪੀਐਸ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ

ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਵਾਈ-ਫਾਈ (Wi-Fi) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ

PG&E ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।. ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ADA-ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ, Wi-Fi, ਬੋਤਲ-ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।. ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੇਂਦਰ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਹੀਟਿੰਗ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਰਫ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।.
partner-icon
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PSPS ਆਉਟੇਜ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PSPS ਆਉਟੇਜ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਜਿਓਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ PG&E ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ, ਭੋਜਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬੈੱਕਅੱਪ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ
partner-icon
ਕੀ ਤੁਸੀਂ PG&E ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ PG&E ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ PG&E ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ SMS ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਨੋਟ: ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ PSPS ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
partner-icon
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PSPSਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਈ ਪਤੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PSPSਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਈ ਪਤੇ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PG&E ਫ਼ੋਨ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਐੱਡਰੈੱਸ ਲੁਕਅੱਪ ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ।
ਇੱਥੇ ਕੋਡ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਾਉਂਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਨੋਟ: ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੀਐਸਪੀਐਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਉਂਟੀ।

ਬਿਜਲੀ ਬੰਦੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈI ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂI ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀI

ਸਰਵੇਖਣ ਲਓ