Skip to main content

តើថាមពលអគ្គិសនីរបស់អ្នកដាច់មែនទេ?

សូមមើលផែនទីដាច់ភ្លើងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីស្តារឡើងវិញសម្រាប់អាសយដ្ឋានរបស់អ្នក។

តើអ្នកនឹងរងផលប៉ះពាល់ពី PSPS ដែលអាចកើតមានទេ?

រកមើលអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក រកមើលអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក
ស្វែងយល់ថាតើអាសយដ្ឋានជាក់លាក់របស់អ្នកអាចត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយការបិទភ្លើងដែលអាចកើតមានដែរឬអត់។
រកមើលអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក
មើលតំបន់ដែលអាចរងផលប៉ះពាល់ មើលតំបន់ដែលអាចរងផលប៉ះពាល់
មើលផែនទីដែលបង្ហាញពីតំបន់ប្រហាក់ប្រហែលដែលបានព្យាករថានឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុង PSPS ដែលអាចកើតមាន។
សូមមើលផែនទីតំបន់ PSPS