Skip to main content

در حال حاضر هیچ گونه رویداد یرای قطع برق جهت حفظ امنیت عمومی وجود ندارد

قطع برق ایمنی عمومی (PSPS) در شرایط بد آب و هوای اتفاق می دهد. خاموشی به دلیل جلوگیری از آتش سوزی است. در حال حاضر هیچگونه رویداد قطع برق جهت حفظ امنیت عمومی (PSPS) وجود ندارد.
اعلان‌های مربوط به قطع برق برای حفظ ایمنی عمومی (Public Safety Power Shutoffs (PSPS)) را دریافت کنید
چرا موارد قطع برق برای حفظ ایمنی عمومی اتفاق می‌افتد؟
وقتی درختان و زمین خشک هستند و بادهای شدید می‌وزد، قطع برق به پیشگیری از آتش‌سوزی کمک می‌کند.
در زمان خاموشی ایمن بمانید
با نکات ایمنی مربوط به قبل، در طول و بعد از یک مورد قطع برق آشنا شوید.
آیا ژنراتور دارید؟ به داشتن آن فکر می‌کنید؟
ما می‌توانیم به شما کمک کنیم تا یک راهکار برق اضطراری مناسب انتخاب کنید و نحوه استفاده ایمن از آن را به شما آموزش می‌دهیم.

پشتیبانی از زبان و دسترسی

برای پشتیبانی ترجمه به بیش از 240 زبان، یا برای ارائۀ درخواست ارتباطات چاپی در اندازه بزرگ یا بریل، با شماره 6589-743-866-1 تماس بگیرید.
ویدئوهای PSPS به زبان اشاره آمریکا (ASL)